Aktualnosci

W firmie Gry Friv (dalej "Friv"", "my"", "nas"", "nasz"" i pozostałe odmiany) szanujemy prywatność Użytkownika i rozumiemy, jak ważne jest zapewnienia bezpiecznego środowiska dla jego danych osobowych. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby w sposób przejrzysty gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkownika.
Celem niniejszej polityce prywatności (dalej "Polityka Prywatności"") jest poinformowanie Użytkownika o tym, dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy jego dane osobowe (czyli wszelkie informacje, które można powiązać z Użytkownikiem lub przypisać Użytkownikowi, dalej "Dane Osobowe""), podczas gdy Użytkownik gra w nasze gry i odwiedza strony internetowe z grami, będące częścią naszej platformy gier. Są to między innymi informacje o tym, komu udostępnimy Dane Osobowe Użytkownika, jak długo je przechowujemy i jakie prawa ma Użytkownik w związku z ich przetwarzaniem.
W niniejszej Polityce Prywatności przedstawimy informacje ogólne o tym, w jaki sposób przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika. Przekażemy ponadto bardziej szczegółowe informacje dotyczące procesów w ramach naszych Usług.

INFORMACJE OGÓLNE
W tej części naszej Polityki Prywatności można znaleźć ogólne informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika, gdy ten uzyskuje dostęp do gry lub gra w grę na jednej z naszych Stron z Grami. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat naszych działań związanych z przetwarzaniem na odpowiedniej Stronie z Grami, należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi wyłącznie naszego serwisu.
KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?
Za przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika odpowiada Boeing Avenue 30, 1119 PE Schiphol-Rijk w Niderlanach (dalej "Administrator Danych").
Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem [email protected].
JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I W JAKI SPOSÓB JE ZBIERAMY?
Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do gry lub gra w grę na jednej z naszych Stron z Grami, wówczas zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy i przesyłamy różne rodzaje Danych Osobowych. Zasadniczo nie gromadzimy ani nie prosimy o podanie jakichkolwiek "szczególnych kategorii Danych Osobowych", czyli wszelkich informacji szczególnie chronionych, takich jak dane dotyczące zdrowia, religii, poglądów politycznych lub przekonań filozoficznych, bądź też preferencji seksualnych lub orientacji seksualnej.
Informacje, jakie gromadzimy, zależą od tego, z której z naszych gier lub Stron z Grami Użytkownik korzysta, oraz ze sposobu, w jaki z nich korzysta. Przetwarzamy następujące rodzaje Danych Osobowych Użytkownika:
Dane osobowe dostarczone przez Użytkownika
Można odwiedzać nasze gry i grać w nie bez rejestracji bądź logowania się na naszych stronach internetowych. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp lub gra w grę z jednej z naszych Stron z Grami, wówczas przekazuje nam lub jest proszony o przekazanie nam pewnych informacji, w tym takich jak:
Dane przekazane nam w związku z obsługą klienta: Gdy Użytkownik kontaktuje się z działem pomocy technicznej, zbieramy informacje dotyczące jego żądania (przedmiot i treść żądania) oraz jego dane do kontaktu (adres e-mail).
Oceny gier: Jeśli Użytkownik użyje przycisku do głosowania (przycisk polubienia lub nielubienia) na którejś z naszych Stron z Grami, wówczas gromadzimy informacje o ocenach.
Dane konta Użytkownika: Użytkownik ma możliwość założenia konta na naszych Stronach z Grami. Jeśli Użytkownik zdecyduje się założyć konto, wówczas zbieramy jego dane do logowania (adres e-mail, data urodzenia, imię, nazwisko i hasło). W przypadku niektórych naszych Stron z Grami wykorzystujemy rozwiązanie jednokrotnego logowania o nazwie Azerion Connect, natomiast kiedy Użytkownik tworzy konto na tych Stronach z Grami, wówczas tworzy konto Azerion Connect.
Dane osobowe, które uzyskujemy lub generujemy w wyniku korzystania z naszych Usług
Gdy Użytkownik wchodzi na nasze Strony z Grami lub gra w grę na jednej z naszych Stron z Grami, przetwarzamy również informacje dotyczące urządzenia Użytkownika oraz informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszych gier lub Stron z Grami, a są to między innymi:

Informacje techniczne: Gromadzimy informacje o urządzeniu Użytkownika / ustawieniach urządzenia i możemy łączyć te informacje w ramach różnych urządzeń, z których Użytkownik korzystasz w niżej określonych celach. Informacje, które uzyskujemy z tych urządzeń, obejmują typ urządzenia Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej, identyfikatory internetowe (adres IP Użytkownika), identyfikatory urządzenia, identyfikator gry / strony, dane geolokalizacyjne (na podstawie adresu IP Użytkownika) oraz inne informacje techniczne.
Dane plików cookie (tzw. ciasteczek): Jak opisano dalej w naszym Oświadczeniu o plikach cookie ("Oświadczenie o plikach cookie"), używamy plików cookie i podobnych technologii, takich jak piksele czy pamięć lokalna, i umożliwiamy stronom trzecim korzystanie z plików cookie i podobnych technologii w niżej określonych celach. Dokładny proces umieszczania plików cookie oraz zakres danych, które mogą być następnie przetwarzane, określone zostały w naszym Oświadczeniu o plikach cookie.
Informacje o korzystaniu przez Użytkownika: Gromadzimy informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszych Stron z Grami lub gra w gry dostępne na naszych Stronach z Grami. W zakres tych informacji wchodzą preferencje Użytkownika, na przykład jego zainteresowania określonymi kategoriami Gier, działania podejmowane przez Użytkownika, godzina rozpoczęcia i czas trwania j aktywności Użytkownika. Gromadzimy ponadto informacje o stronach internetowych, które doprowadziły Użytkownika do naszej Strony z Grami.
Dane osobowe, które uzyskujemy od innych stron trzecich
W pewnych sytuacjach Dane Osobowe Użytkownika pozyskujemy również od stron trzecich, ściśle przestrzegając obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie ochrony danych. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane przez następujące strony trzecie:

Dostawcy usług płatniczych: Jeśli Użytkownik dokona zakupu w ramach gry, transakcja taka zostanie przetworzona przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych i będzie podlegać polityce prywatności zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. W przypadku takich transakcji nie otrzymujemy żadnych konkretnych informacji finansowych (takich jak metoda płatności czy dane karty kredytowej), ale możemy uzyskać informacje związane z transakcją, na przykład na temat zakupionego przedmiotu, statusu płatności oraz daty płatności.
Sieci społecznościowe i połączone platformy stron trzecich: Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Stron z Grami lub gra w gry na naszych Stronach z Grami, logując się za pośrednictwem platformy strony trzeciej firmy (Facebook, Google lub Apple) i utworzył konto na platformie strony trzeciej, wówczas token uwierzytelniający jest nam również udostępniany.
Firmy zajmujące się pozyskiwaniem użytkowników: Jeśli Użytkownik kliknie nasze reklamy wyświetlane w sieci stron trzecich, wówczas otrzymamy informacje dotyczące danej kampanii (identyfikator kampanii, kliknięcia w nasze reklamy, kreatywne widoki), informacje o grze lub Stronie z Grami, którą Użytkownik odwiedził, o jego kraju i języku, a także identyfikatory techniczne od naszych partnerów zajmujących się pozyskiwaniem użytkowników.
Od stron trzecich (np. Google) otrzymujemy również informacje o przybliżonej geolokalizacji Użytkownika (o kraju, w którym się znajduje). Informacje te wykorzystujemy w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika, dostosowania pewnych usług do jego lokalizacji oraz w celu zapobiegania oszustwom lub nadużyciom.
Więcej na temat tego, jakie dane są przetwarzane na wybranej Stronie z Grami z określonej Strony z Grami można uzyskać w poniższej sekcji zawierającej informacje dotyczące wyłącznie naszego serwisu
W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE UŻYTKOWNIKA?
W zależności od tego, której Strony z Grami Użytkownik używa i jakie wybrał ustawienia prywatności, możemy przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w następujących celach:
Dostarczanie i ulepszanie naszych gier i usług
aby umożliwić Użytkownikowi granie w nasze gry, w tym w gry stron trzecich dostępne na naszych Stronach z Grami
aby utworzyć konto Użytkownika i zarządzać nim
aby komunikować się z Użytkownikiem w kwestiach dotyczących aktywacji konta i zarządzania hasłami
aby uprościć proces rejestracji
aby zapewnić wsparcie techniczne i reagować na prośby Użytkownika
aby identyfikować i poprawić wszelkie robaki/błędy
aby wskazywać popularność naszych gier
aby móc oceniać jakość naszych usług;
aby zrozumieć i poprawiać doświadczenia Użytkownika on-line
aby agregować raporty finansowe i płacić naszym partnerom biznesowym
Personalizacja wrażeń Użytkownika podczas gry

aby zapamiętać preferowane przez Użytkownika ustawienia gier
aby pokazywać Użytkownikowi preferowane przez niego gry
aby polecać Użytkownikowi gry, które mogą mu się spodobać na podstawie jego preferencji
aby personalizować reklamy dla Użytkownika
aby zapamiętać Użytkownika następnym razem, kiedy odwiedzi jedną z naszych Stron z Grami
Marketing i analityka

aby w celu dostarczać (ukierunkowane i nieukierunkowane) reklamy w naszych grach lub na naszych Stronach z Grami
aby mierzyć skuteczność reklam
aby wysyłać Użytkownikowi komunikaty marketingowe oraz informujące o nowych treściach i ofertach w zakresie gier
aby zrozumieć korzystania z naszych Usług we wszystkich spółkach należących do naszej grupy w celu wspierania strategii i rozwoju
Zapobieganie oszustwom i nielegalnej działalności

aby badać oszustwa i nielegalne zachowania na naszej Stronie z Grami, a w razie wykrycia zgłaszać je odpowiednim władzom
aby móc egzekwować nasze zasady (polityki) i warunki użytkowania
Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych

aby określić wymagania prawne w zakresie przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika (na podstawie jego lokalizacji i wieku)
aby w razie potrzeby móc uzyskać ważną zgodę (rodziców)
aby reagować na żądania Użytkownika w zakresie praw osoby, której dane dotyczą, w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych (np. podatkowych i rachunkowych)
aby informować Użytkownika o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce Prywatności
Bardziej szczegółowy opis celów, dla których przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika na poszczególnych Stronach z Grami, można znaleźć w poniższej sekcji zawierającej informacje dotyczące wyłącznie naszego serwisu.
CZY ANGAŻUJEMY SIĘ W PROFILOWANIE?
Jeśli Użytkownik przy pomocy wyskakującego okienka wyrazi zgodę na pliki cookie, używamy specjalnych mechanizmów do śledzenia Danych Osobowych Użytkownika na potrzeby profilowania. Dzięki temu możemy dostarczać Użytkownikowi odpowiednie treści oraz dostosowywać nasze usługi i reklamy do jego zainteresowań. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tego rodzaju przetwarzaniu danych. Użytkownik może również przejść do ustawień prywatności, aby w dowolnym momencie przejrzeć i zmienić swoje wybory dotyczące prywatności w danym zakresie przetwarzania.
NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
Dane Osobowe Użytkownika przetwarzamy w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, opierając się na następujących podstawach prawnych:
Zgoda Użytkownika: Przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika, jeśli wyraził zgodę na przetwarzanie w określonym celu. Na przykład, kiedy Użytkownik po raz pierwszy wchodzi na naszą Stronę z Grami, prosimy go o zgodę na przetwarzanie danych w kontekście spersonalizowanych reklam, analiz, profilowania, mediów społecznościowych oraz gier od wydawców zewnętrznych. Wyświetlamy również powiadomienia kontekstowe w systemie "just in time" oraz wyskakujące okienka w celu uzyskania zgody Użytkownika na dalsze czynności w zakresie przetwarzania. Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę, na przykład poprzez zmianę swoich ustawień prywatności. Należy pamiętać, że nie wpłynie to jednak na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody Użytkownika.
Realizacja umowy: Przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika w celu realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną, na przykład, gdy jest to niezbędne do utworzenia konta i administrowania nim w celu obsługi naszych gier lub ułatwienia świadczenia zamówionych usług.
Dopełnienie obowiązków prawnych, którym podlegamy: Przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika w celu
dopełnienia obowiązków prawnych, na przykład w celu weryfikacji wieku Użytkownika, do celów podatkowych i rachunkowych lub na potrzeby sporów prawnych, a także wszelkich żądań lub roszczeń ze strony organów prawnych.
Prawnie uzasadniony interes: Przetwarzamy ponadto Dane Osobowe Użytkownika w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne pod względem naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, przy jednoczesnym zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń chroniących prywatność Użytkownika. Na przykład przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika w celu udoskonalenia świadczonych usług lub zapewnienia mu lepszych wrażeń, bądź też przekazujemy Dane Osobowe Użytkownika wszystkim naszym spółkom należącym do grupy na potrzeby przeniesień administracyjnych, a także w celu określenia wielkości bazy użytkowników naszych Usług.
Więcej na ten temat można uzyskać w poniższej sekcji zawierającej informacje dotyczące wyłącznie naszego serwisu.
KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
Nie będziemy ujawniać Danych Osobowych Użytkownika żadnej stronie, która nie jest upoważniona do ich przetwarzania. Aby móc zarządzać naszymi Usługami, będziemy udostępniać Dane Osobowe Użytkownika wewnętrznie członkom naszych odpowiedzialnych działów wsparcia technicznego zaangażowanych w proces gry, lecz każdorazowo wyłącznie wówczas, gdy dostęp do Danych Osobowych Użytkownika jest niezbędny do wypełniania przez nich ich funkcji.
Ponadto wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne do realizacji celów wymienionych powyżej, Dane Osobowe Użytkownika ujawniamy następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców bądź też lub umożliwiamy następującym stronom trzecim gromadzenie Danych Osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika z naszych gier lub Stron z Grami:
Spółki należące do grupy: Udostępniamy Dane Osobowe Użytkownika spółkom należącym do naszej grupy, odpowiedzialnym za wewnętrzne analizy na potrzeby pomiaru krzyżowego odbiorców różnych produktów. W przypadku gdy Dane Osobowe Użytkownika udostępniamy spółkom należącym do naszej grupy, mamy w tym celu stosowne umowy (umowy o udostępnianiu danych wewnątrz firmy), aby zapewnić, że Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami.
Zewnętrzni dostawcy usług: Udostępniamy Dane Osobowe Użytkownika zewnętrznym dostawcom usług, świadczącym usługi w naszym imieniu, takie jak obsługa klienta, usługi IT, usługi hostingu i dostarczania treści, usługi analityki internetowej/społecznościowej, usługi zarządzania danymi, usługa udostępniania w mediach społecznościowych, usługa hostingu treści wideo czy usługi powiadamiania użytkowników. W przypadku gdy Dane Osobowe Użytkownika udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług, mamy zawarte w cym celu stosowne umowy, aby zapewnić, że Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami w zakresie ochrony danych.
Dostawcy usług płatniczych: Jeśli Użytkownik dokona zakupu w ramach gry, transakcja taka zostanie przetworzona przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych i będzie podlegać polityce prywatności zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.
Dystrybutorzy gier stron trzecich: Na naszych Stronach z Grami oferujemy gry od dystrybutorów gier stron trzecich. Podczas grania przez Użytkownika w grę strony trzeciej jego Dane Osobowe będą przetwarzane przez dystrybutorów gier stron trzecich (bezpośrednio lub poprzez pliki cookie lub podobną technologię). Należy pamiętać, że wybierając grę strony trzeciej Użytkownik będzie mógł grać w tę grę w środowisku zewnętrznego twórcy gier, nad którym nie mamy kontroli. Od dystrybutorów gier stron trzecich otrzymujemy wyłącznie anonimowe statystyki i raporty o przychodach. W związku z tym zalecamy zapoznać się przed rozpoczęciem gry z polityką prywatności każdego takiego zewnętrznego dystrybutora gier. Ponadto listę stron trzecich, które mogą przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika, podczas gdy Użytkownik gra w nasze gry lub korzysta ze Strony z Grami, można znaleźć, korzystając z następującego łącza: lista stron trzecich.
Zewnętrzne firmy reklamowe: Za zgodą Użytkownika udostępniamy jego Dane Osobowe zewnętrznym firmom reklamowym lub zezwalamy zewnętrznym firmom reklamowym na gromadzenie Danych Osobowych Użytkownika, gdy ten uzyskuje dostęp do gry lub gra w grę z naszej Strony z Grami. Jeśli Użytkownik wybierze opcję, aby w ogóle nie otrzymywać spersonalizowanych reklam, w dalszym ciągu będziemy mu wyświetlać reklamy, choć mogą one nie odzwierciedlać zainteresowań Użytkownika, ponieważ będą dotyczyć treści, a nie samego Użytkownika. Należy pamiętać, że klikając reklamę strony trzeciej, Użytkownik zostanie przekierowany do środowiska reklamodawcy strony trzeciej, nad którym nie mamy kontroli.
Organy ścigania, organy rządowe lub sądy: W odpowiedzi na zgodne z prawem żądania ujawniamy Dane Osobowe Użytkownika organom publicznym, w tym organom ścigania, organom rządowych lub sądom. Dane Osobowe Użytkownika możemy również ujawnić organom prawnym, jeżeli uważamy, że takie ujawnienie jest konieczne w celu zapobieżenia przestępstwu, ułatwienia dochodzenia związanego z bezpieczeństwem publicznym, ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszej Usługi lub umożliwienia nam podjęcia środków ostrożności przeciwko poniesieniu odpowiedzialności lub w celu ochrony naszych praw.
Inne strony trzecie: Dane Osobowe Użytkownika ujawniamy również w przypadku planowanej lub faktycznej reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części naszej działalności biznesowej bądź aktywów (w tym także w razie niewypłacalności lub podobnych postępowań).
Więcej na temat stron trzecich, którym możemy udostępniać dane Użytkownika, można uzyskać w poniższej sekcji zawierającej informacje dotyczące wyłącznie naszego serwisu.
JAK CHRONIMY OSOBY NIELETNIE?
Dane, które zbieramy od osób nieletnich oraz nasza komunikacja z rodzicami
Naszym użytkownikom oferujemy szereg gier i Stron z Grami. Niektóre z naszych gier są lubiane i grane przez osoby nieletnie. Mówiąc o nieletnich, mamy na myśli osoby poniżej 16. roku życia. Ochrona prywatności nieletnich jest dla nas niezwykle ważna. W odniesieniu do Użytkownika identyfikującego siebie jako osobę nieletnią, ogólnie rzecz biorąc, nie przetwarzamy jego Danych Osobowych. Niemniej jednak Dane Osobowe Użytkownika przetwarzamy w następujących potencjalnych przypadkach:
Wejście na Stronę z Grami: Na naszych Stronach z Grami można grać bez konieczności rejestrowania się. Choć ogólnie rzecz biorąc, Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane również za pomocą plików cookie, podczas odwiedzania tych gier lub Stron z Grami nie są używane żadne pliki cookie z wyjątkiem bezwzględnie niezbędnych (jak opisano poniżej), jeśli Użytkownik wskaże, że nie ukończył 16 lat.
Po zarejestrowaniu się na jednej z naszych Stron z Grami za pomocą naszego uwierzytelniania jednokrotnego logowania Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie swojego wieku (dzień, miesiąc i rok urodzenia). W odniesieniu do tej metody potwierdzania wieku gromadzimy również dane geolokalizacyjne Użytkownika w celu zastosowania bramki wiekowej w odpowiednim języku. Data urodzenia Użytkownika oraz jego dane geolokalizacyjne będą wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji wieku Użytkownika i nie będą przechowywane.
GDZIE BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Dane Osobowe Użytkownika są zasadniczo przechowywane na serwerach na terenie Unii Europejskiej (UE) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niemniej jednak Dane Osobowe Użytkownika mogą być również udostępniane poza obszarem UE/EOG. Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia mające na celu ochronę Danych Osobowych Użytkownika, w przypadku gdy są one przekazywane poza obszar UE/EOG. Zabezpieczenia te obejmują wykonanie Standardowych Klauzul Umownych Komisji Europejskiej (znanych również jako Klauzule Modelowe).
W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Danych Osobowych Użytkownika przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem Danych Osobowych. Na bieżąco aktualizujemy i sprawdzamy stosowane przez nas standardy bezpieczeństwa. Podejmujemy ponadto należyte kroki mające na celu zapewnienie, że ​​strony trzecie, którym przekazujemy Dane Osobowe Użytkownika, gwarantują wystarczającą ochronę Danych Osobowych.
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
Danych Osobowych Użytkownika nie przechowujemy dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane, lub do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Po tym czasie usuniemy lub zanonimizujemy Dane Osobowe Użytkownika. Więcej na ten temat okresu przechowywania Danych Osobowych Użytkownika można uzyskać w poniższej sekcji zawierającej informacje dotyczące konkretnych usług. Dodatkowe informacje na temat tego, jak długo Dane Osobowe Użytkownika są przechowywane przez naszych partnerów serwisowych, można znaleźć na odpowiedniej liście stron trzecich dostępnej w tym miejscu.
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI W ODNIESIENIU DO JEGO DANYCH OSOBOWYCH?
W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze w zakresie ochrony danych Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego Danych Osobowych:
Prawo do dostępu do przechowywanych przez nas Danych Osobowych Użytkownika, w tym do takich informacji jak na przykład źródło i kategorie danych, cele przetwarzania, odbiorcy (lub ich kategorie) oraz odpowiedni okres przechowywania.
Prawo do żądania aktualizacji lub poprawy Danych Osobowych Użytkownika, tak aby zdane te awsze były dokładne.
Prawo do otrzymywania Danych Osobowych Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, w tym prawo do przekazania Danych Osobowych Użytkownika innemu administratorowi.
Prawo do żądania usunięcia Danych Osobowych Użytkownika, jeśli Użytkownik uzna, że nie są już one potrzebne do celów określonych powyżej. Aby przesłać takie żądanie, należy skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej lub z naszym inspektorem ochrony danych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w pewnych okolicznościach, na przykład w razie zakwestionowania dokładności Danych Osobowych użytkownika, na okres umożliwiający nam sprawdzenie dokładności tych danych.
Prawo do wycofania przez użytkownika w dowolnym czasie swojej zgody, jeśli jego Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika. Należy pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.
Prawo do sprzeciwu
W przypadku i w zakresie, w jakim przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika ze względu na nasze uzasadnione interesy, Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z określonych przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. W takim przypadku nie będziemy już dłużej przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika, chyba że wykażemy istotne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, co do których uznaje się, że przewyższają interesy, prawa i wolności Użytkownika, bądź też do ustalenia, wykonania lub zabezpieczenia obrony roszczeń prawnych.
Użytkownik ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w celach marketingowych.
Użytkownik może skorzystać ze swoich wyżej wymienionych praw, wysyłając stosowne żądanie na podane na niżej określone dane do kontaktu, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis żądania.
Jeśli Użytkownik uzna, że nie dopełniliśmy naszych zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, na przykład Autoriteit Persoonsgegevens w Niderlandach.
JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub sposobów, w jaki wykorzystujemy Dane Osobowe Użytkownika prosimy o skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail  [email protected].
JAK CZĘSTO AKTUALIZUJEMY NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI?
Regularnie sprawdzamy niniejszą Politykę prywatności. W momencie gdy nastąpi ważna zmiana, która będzie miała istotny wpływ na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika, poinformujemy go o tym pocztą elektroniczną, o ile jesteśmy w posiadaniu adresu e-mail Użytkownika. Jeśli nie mamy adresu e-mail Użytkownika, na przykład dlatego, że nie utworzył konta, poinformujemy go o zmianach za pomocą baneru na naszej Stronie z Grami.
Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana dnia:

Wersja
Ostatnia aktualizacja

1.0

17 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia
Ta część Polityki Prywatności uzupełnia informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności i ma zastosowanie wyłącznie dla graczy i innych osób będących mieszkańcami stanu Kalifornia. Udostępniamy tę część w celu zapewnienia zgodności z ustawą o ochronie prywatności konsumentów w stanie Kalifornia (California Consumer Privacy Act, CCPA) i przepisami wydanymi na jej podstawie. W związku z tym niniejsza część odnosi się do szczególnych wymagań ustawy CCPA, która powinna być czytana wraz z niniejszą Polityką Prywatności.
Nie sprzedajemy Danych Osobowych Użytkowników. Możemy jednak udostępniać lub zapewniać dostęp do każdej z kategorii gromadzonych przez nas Danych Osobowych, o ile jest to konieczne do naszych celów biznesowych. Gromadzimy informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, odwołują się, mogą być powiązane lub mogą być racjonalnie powiązane – bezpośrednio lub pośrednio – z konkretnym konsumentem lub urządzeniem. W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy w szczególności zgromadziliśmy następujące kategorie informacji osobowych (przewidzianych w ustawie CCPA) od konsumentów:
Kategoria A – identyfikatory (np. identyfikator urządzenia Użytkownika; informacje demograficzne – takie jak kraj Użytkownika; nazwa Użytkownika; adres e-mail; wszelkie informacje, co do których Użytkownik może wybrać, czy je podać – takie jak wiek Użytkownika lub jego język)
Kategoria B – kategorie informacji osobowych wymienione w kalifornijskim rozporządzeniu o ewidencjonowaniu klientów (California Customer Records statute – Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
Kategoria D – informacje handlowe (np. historia zakupów)
Kategoria F – działania w Internecie lub inna podobna aktywność sieciowa (np. interakcja Użytkownika z naszymi reklamami, adres IP Użytkownika)
Kategoria G – dane geolokalizacyjne
Ustawa CCPA zapewnia konsumentom (mieszkańcom Kalifornii) określone prawa w zakresie ich informacji osobowych.
Użytkownikowi takiemu przysługuje prawo do dostępu do określonych informacji, co oznacza, że może zażądać, abyśmy ujawnili mu pewne informacje o tym, w jaki sposób gromadziliśmy i wykorzystywaliśmy jego dane osobowe w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Użytkownik ma prawo do informacji. Na mocy ustawy CCPA Użytkownik ma prawo zażądać od nas ujawnienia, jakie Dane Osobowe na jego temat przetwarzamy.
Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia danych, co oznacza, że ​​może od nas zażądać, abyśmy usunęli wszelkie informacje osobowe dotyczące Użytkownika, które zebraliśmy od niego i zachowaliśmy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.
Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, dzięki któremu Użytkownik może zażądać przeniesienia swoich danych osobowych innego administratora danych.
Na mocy ustawy CCPA Użytkownik ma prawo do rezygnacji ze sprzedaży swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że prawo Użytkownika do rezygnacji nie ma zastosowania do udostępniania przez nas danych osobowych Użytkownika dostawcom usług będących stronami, które angażujemy do pełnienia funkcji w naszym imieniu, a które są zobowiązane umownie do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby pełnienia tej funkcji.
I wreszcie Użytkownik ma prawo nie być dyskryminowany za korzystanie ze swoich praw przysługujących mu na mocy ustawy CCPA.
Użytkownik może skorzystać ze swoich wyżej wymienionych praw, wysyłając stosowne żądanie na podane na niżej określone dane do kontaktu, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis żądania.
Dodatkowe informacje dla mieszkańców Brazylii
Zgodnie z brazylijskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (oryginalny skrót "LGPD") Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu, poprawiania, przenoszenia, usuwania i uzyskania potwierdzania, że ​​przetwarzamy jego dane. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych, ma prawo w dowolnym czasie ją wycofać.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE NASZEGO SERWISU
W tej części naszej Polityki Prywatności można znaleźć szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika dotyczące wyłącznie naszej Strony z Grami. Aby uzyskać ogólne informacje na temat przetwarzania danych, które mają zastosowanie do Gier i Witryny, zapoznaj się z treścią powyżej.
Konto: Użytkownik ma możliwość założenia konta na naszych Stronach z Grami. Jeśli Użytkownik zdecyduje się założyć konto, wówczas zbieramy jego dane do logowania (adres e-mail, data urodzenia, imię, nazwisko i hasło). W przypadku niektórych naszych Stron z Grami wykorzystujemy rozwiązanie jednokrotnego logowania o nazwie Azerion Connect, natomiast kiedy Użytkownik tworzy konto na tych Stronach z Grami, wówczas tworzy konto Azerion Connect.
Usługi hostingu i dostarczanie treści: Strony z Grami korzystają z usług hostingu świadczonych przez firmy zewnętrzne, które dostarczają serwery internetowe i zapewniają treści w sieci. Za każdym razem, gdy Użytkownik zgłasza jakieś żądanie, na przykład klikając link na naszej platformie, informacje umożliwiające przetworzenie takiego żądania (np. informacje o urządzeniu czy o żądanych treściach) zostają przesłane na serwery zewnętrzne. Dane te wykorzystuje się do szybszego wyświetlania żądanych treści. Przetwarzamy te dane ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w celu świadczenia i ulepszania naszej usługi oraz zapewnienia jej działania.
Stawianie bramek wiekowych i udzielanie zgody: Gdy Użytkownik rejestruje się na naszych Stronach z Grami, poprosimy go o podanie swojej daty urodzenia. Gromadzimy te dane, aby zyskać pewność, że nie są przetwarzane żadne dane osobowe należące do osób nieletnich, z wyjątkiem tych danych, które są bezwzględnie konieczne do działania witryny internetowej. Dane te nie są przechowywane ani udostępniane innym podmiotom.
Pliki cookie będą przechowywać wyłącznie informacje o tym, czy użytkownik jest osobą niepełnoletnią oraz czy wyraził zgodę i na które cele. Na potrzeby utworzenia konta Użytkownika Azerion Connect prosi również o podanie umienia i nazwiska Użytkownika, oraz jego adresu e-mail i hasła.
Obsługa klienta: Jeśli Użytkownik za pomocą naszego adresu e-mail skontaktuje się z nami w celu uzyskania wsparcia dla klienta, wówczas zewnętrzna firma obsługi klienta będzie przetwarzać adres e-mail Użytkownika oraz treść jego żądania w celu zapewnienia mu wsparcia. Historia zapytań i żądań pomaga nam rozwiązać nowsze problemy i jest przechowywana w celu zabezpieczenia obrony na poczet ewentualnych roszczeń prawnych w przyszłości. Dane te przetwarzamy na podstawie realizacji umowy w celu obsługi klienta i przechowujemy je ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w celu świadczenia naszych usług oraz zabezpieczenia obrony na poczet ewentualnych roszczeń prawnych w przyszłości.
Uwagi: Jeśli Użytkownik zarejestruje się na naszych Stronach z Grami, będzie mieć możliwość komentowania gier oraz profili innych użytkowników. Przetwarzamy nazwę Użytkownika oraz znacznik czasu, aby móc polecać gry i ulepszać naszą społeczność.
Analityka: Korzystamy z usług firm zajmujących się analizą sieci i mediów społecznościowych w celu zrozumienia, na ile popularne są nasze gry w mediach społecznościowych oraz monitorowania ruchu na Stronach z Grami, na przykład po wprowadzeniu zmian na stronie internetowej. W tym celu przetwarzamy informacje o urządzeniu Użytkownika, dane żądań (w tym adres URL obecnej i wcześniej odwiedzanej strony internetowej) oraz dane o wydarzeniach specjalnych (np. związane z tym, że Użytkownik udostępnia swoim znajomym łącze na platformie mediów społecznościowych). Przetwarzamy również pełny adres IP Użytkownika, w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszych gier lub naszej strony internetowej, oraz w celu ulepszania naszych gier i stron internetowych. Informacje te przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, która pojawia się w wyskakującym okienku, kiedy Użytkownik po raz pierwszy wchodzi na Strony z Grami. Przetwarzamy również adres IP Użytkownika oraz jego identyfikator w celu określenia liczby unikalnych użytkowników naszych Usług w spółkach należących do naszej grupy. Przetwarzamy te Dane Osobowe Użytkownika ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes.
Dystrybutorzy gier: Na Stronach z Grami oferujemy Gry pochodzące od dystrybutorów gier stron trzecich, którzy przetwarzają Dane Osobowe Użytkownika. Jak już wyjaśniono w części z informacjami ogólnymi, w przypadku gdy Użytkownik gra w taką grę, będzie ona odtwarzana w środowisku zewnętrznego twórcy gier, nad którym nie mamy kontroli. Podczas grania w taką grę dystrybutorzy gier stron trzecich przetwarzają dane Użytkownika, dlatego to oni powinni uzyskać ważną zgodę ze strony Użytkownika. Od dystrybutorów gier stron trzecich otrzymujemy wyłącznie anonimowe statystyki i raporty o przychodach.
W związku z tym zalecamy zapoznać się przed rozpoczęciem gry z polityką prywatności każdego takiego zewnętrznego dystrybutora gier. Ponadto listę stron trzecich, które mogą przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika, podczas gdy Użytkownik gra w nasze gry, można znaleźć, korzystając z następującego łącza: lista stron trzecich.
Ostatnio grane gry: Aby zapewnić Użytkownikowi większą wygodę podczas gry, pokażemy mu do 9 gier, w które ostatnio grał. Informacje te będą przechowywane lokalnie na urządzeniu Użytkownika i zostaną usunięte podczas ręcznego lub automatycznego czyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki. Przetwarzamy te informacje ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia Użytkownikowi większej wygody użytkowania serwisu.
Usługa Facebook Connect
Oferujemy Użytkownikowi możliwość zarejestrowania się w naszych serwisach za pośrednictwem usługi Facebook Connect. W tym celu Użytkownik zostanie przekierowany na Facebook, gdzie będzie mógł zalogować się przy użyciu swoich danych do logowania na konto na Facebooku. Wówczas konto Użytkownika na Facebooku zostanie powiązane z naszym serwisem. W zależności od ustawień Użytkownika na Facebooku powiązanie jego konta umożliwi przesłanie i/lub pobranie przez nas następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia i adres e-mail.
Informacje te będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów identyfikacji i realizacji umowy. Więcej informacji na temat usługi Facebook Connect i ustawień prywatności można uzyskać w Polityce prywatności oraz Warunkach korzystania z platformy Facebook
https://www.facebook.com/policy.phpInc.
Google
Nasza obecność w Internecie wykorzystuje również łącze Google obsługiwane przez Google Inc., z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (Google). Łącze to można rozpoznać po symbolu "Google" na białym lub kolorowym tle.
Jeżeli Użytkownik otworzy jedną z naszych stron internetowych zawierających takie łącze, wówczas przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Treści łącza "Google" są przekazywane bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika, która następnie integruje te treści ze stroną internetową. W związku z powyższym nie mamy żadnej kontroli nad danymi, które Google gromadzi poprzez wspomniane łącze, lecz spodziewamy się, że dotyczy to adresów IP użytkowników.
Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych przez Google, przetwarzania i wykorzystywania tych danych, jak również praw Użytkownika i jego osobistych ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w sekcji Ustawienia prywatności Google na stronie https://policjes.googJe.com/prjvacy2hl5en-US
Jeśli Użytkownik jest członkiem Google i nie życzy sobie, żeby jego dane były gromadzone i powiązane z jego
zapisanymi danymi jako członka Google za pośrednictwem naszej obecności w sieci, wówczas przed wejściem na nasze strony internetowe Użytkownik musi wylogować się ze swojego konta Google Plus.
Youtube
Friv publikuje posty/filmy na fanpage’u Friv w serwisie Youtube. Wspomniane posty/filmy zawierają łącza do głównej domeny Friv (np. umieszczony na Youtube film z gry, który zawiera łącze kierujące do tej właśnie gry na portalu Friv).
Reklamy: Na Stronach z Grami wyświetlamy reklamy różnych agencji reklamowych. Mogą to być reklamy spersonalizowane lub reklamy o treściach nieukierunkowanych na danego Użytkownika.
Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy – i tylko wówczas, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę – za pośrednictwem naszego dostawcy platformy reklamowej będziemy udostępniać Dane Osobowe Użytkownika (adres IP, identyfikatory reklam oraz informację o tym, że Użytkownik wyraził zgodę na spersonalizowane reklamy) – reklamodawcom stron trzecich oraz sieciom reklamowym. Informacje te wykorzystujemy również do pomiaru skuteczności wspomnianych reklam. W wyskakującym okienku ze zgodą, które zostanie wyświetlone przy pierwszym wejściu Użytkownika na naszą Stronę z Grami, można dokonać wyboru, od której agencji reklamowej Użytkownik chciałby otrzymywać spersonalizowane reklamy. Użytkownik może też w ogóle nie akceptować otrzymywania spersonalizowanych reklam. Użytkownik w dowolnym czasie może dostosować swoje preferencje w ustawieniach prywatności. Jeśli Użytkownik wybierze opcję, aby w ogóle nie otrzymywać spersonalizowanych reklam, w dalszym ciągu będziemy mu wyświetlać reklamy, choć mogą one nie odzwierciedlać zainteresowań Użytkownika, ponieważ będą dotyczyć treści, a nie samego Użytkownika.
Platforma zarządzania danymi: Na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika przetwarzamy jego Dane Osobowe, aby móc wyświetlać mu odpowiednie gry i reklamy, opierając się na informacjach o grach, w które Użytkownik gra na Stronach z Grami. W tym celu gromadzimy informacje o urządzeniu Użytkownika, adres IP oraz informacje o kategoriach gier, w jakie gra Użytkownik, po czym przesyłamy je do zewnętrznego dostawcy platformy zarządzania danymi.
Funkcja oceny: Użytkownik może oceniać gry na Stronach z Grami, wybierając ikonę kciuka w górę lub kciuka w dół. W naszym uzasadnionym interesie leży zapewnienie Użytkownikom przeglądu wskakującego na to, które gry są najpopularniejsze i najlepiej oceniane. Po kliknięciu przez Użytkownika przycisku oceny będziemy przechowywać zagregowane dane głosowania. Wynik wszystkich przekazanych ocen służy do wygenerowania oceny ogólnej w skali od 1 do 5 dla każdej gry. Zostanie ponadto zapisany lokalny plik tekstowy, którego celem będzie zapobieganie wielokrotnym ocenom tej samej gry przez jednego Użytkownika. Dane te będziemy przechowywać w lokalnej pamięci przeglądarki Użytkownika i nie będziemy ich udostępniać innym partnerom.
Strony trzecie: Klikając tutaj, można zobaczyć zestawienie stron trzecich, którym możemy udostępniać Dane Osobowe Użytkownika lub które mogą nam udostępniać Dane Osobowe Użytkownika.
1. INFORMACJE O NAS
1.1. Gry Friv B.V. jest spółką z siedzibą pod adresem Mussenstraat 15, 1223 RB Hilversum, Holandia, wpisaną do rejestru handlowego pod nr 23106054. W dalszej części niniejszych Warunków Gry Friv B.V. i spółki stowarzyszone będą zwane “Gry Friv”. Dodatkowe dane kontaktowe spółki Friv można znaleźć tutaj. Niniejsze Warunki korzystania z Serwisu dotyczą korzystania z witryny internetowej i gier mobilnych Gry Friv oraz innych oferowanych treści, witryn lub powiązanych usług (w tym serwerów, oprogramowania i infrastruktury) (dalej zwanych „Serwisem”). Korzystanie z Serwisu podlega również Polityce prywatności Friv lub Polityce prywatności aplikacji mobilnych,które są włączone do niniejszych Warunków poprzez odniesienie i dostępne tutaj (gry przeglądarkowe) oraz tutaj (gry mobilne). Zestawienie witryn Friv znajduje się pod adresem www.Frivgames.com/about-us/channels-and-domains/. Gry Friv może w dowolnej chwili i wedle własnego uznania dodać do zestawienia dowolne witryny lub je z niego usunąć.

1.2. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu użytkownik powinien uważnie przeczytać niniejsze Warunki korzystania z Serwisu. Instalując, używając lub w inny sposób uzyskując dostęp do Serwisu, użytkownik zgadza się z zakresem obowiązywania i treścią niniejszych Warunków korzystania z Serwisu, a także obowiązujących zasad ochrony prywatności. Niektóre części Serwisu, takie jak strony internetowe czy portale, na których można pobrać gry lub zapłacić za środki w grze, mogą zawierać dodatkowe warunki naszej spółki lub naszych dostawców bądź innych osób trzecich, które uzupełniają niniejsze Warunki korzystania z Serwisu. Korzystając z tych usług, użytkownik zgadza się przestrzegać takich dodatkowych warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się na Warunki korzystania z Serwisu, obowiązujące Zasady ochrony prywatności lub dodatkowe warunki, nie powinien korzystać z Serwisu.

2. REJESTRACJA I KONTO
2.1. Z zastrzeżeniem zgody użytkownika i stałego przestrzegania niniejszych Warunków korzystania z Serwisu oraz wszelkich innych stosownych zasad i warunków, Gry Friv udziela użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, odwoływalnej i ograniczonej licencji, podlegającej podanym niżej ograniczeniom, na dostęp do Serwisu i korzystanie z niego do własnych, niekomercyjnych celów związanych z rozrywką. Użytkownik zgadza się nie używać Serwisu do jakichkolwiek innych celów.


Gry Friv oferuje na łamach swoich portali oraz innych platform, takich jak sklepy z aplikacjami, szeroką gamę gier. O ile nie określono inaczej, gry te są darmowe. Niemniej jednak Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za koszty poniesione w wyniku korzystania z Serwisu za pośrednictwem łączności bezprzewodowej lub innych usług komunikacyjnych. W niektórych grach można kupić wirtualne przedmioty (takie jak wirtualne elementy gry lub wirtualne monety) lub subskrypcję wymaganą do pobrania gry. Gry Friv może używać do obsługi płatności w witrynach Friv lub na dowolnej innej platformie zewnętrznych dostawców usług płatniczych określonych w punkcie 6.

2.2. Utworzenie Konta oznacza potwierdzenie ukończenia 16. roku życia.

2.3. Nazwa użytkownika to unikatowy identyfikator wybrany przez użytkownika lub przyznany przez nas, który służy do identyfikacji użytkownika w Serwisie. Użytkownik może mieć tylko jedno konto w witrynach Friv oraz jedno konto na grę. Gry Friv zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich kont użytkownika w przypadku wykrycia, że posiada on wiele kont. Użytkownik nie może sprzedać, wynająć ani przekazać Konta, a także utworzyć Konta przy użyciu fałszywej tożsamości lub nieprawdziwych danych bądź w imieniu innej osoby. W przypadku nieupoważnionego dostępu do Konta użytkownik powinien niezwłocznie poinformować nas o tym fakcie i zmienić dane logowania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie poufności danych logowania oraz za wszelkie zakupy dokonane za pomocą Konta, niezależnie od tego, czy wydał na nie zgodę. Jeśli użytkownik podał nam dane kontaktowe, ma obowiązek dbać o ich dokładność i je aktualizować. Użytkownik może używać Konta wyłącznie do celów niekomercyjnych.

2.4. Gry Friv zastrzega sobie prawo do usunięcia i trwałego wyłączenia Konta użytkownika, które było nieaktywne przez 180 dni. W przypadku wyłączenia Konta nie mamy obowiązku przechowywania ani przekazywania danych lub treści związanych z (dawnym) Kontem użytkownika ani zwrotu płatności dokonanych za jego pośrednictwem i możemy zezwolić innemu użytkownikowi na rejestrację i używanie dawnej nazwy użytkownika wyłączonego konta. Nie mamy również obowiązku usunięcia dostępnych publicznie danych, treści lub innych informacji przesłanych lub opublikowanych przez użytkownika w Serwisie.

2.5. Bez uszczerbku dla wszelkich innych środków naprawczych, Gry Friv może ograniczyć, zawiesić, usunąć, zmienić lub skasować konta albo dostęp do Serwisu bądź jego części, jeśli użytkownik nie przestrzega lub Gry Friv podejrzewa, że użytkownik nie przestrzega Warunków korzystania z serwisu, lub za jakiekolwiek rzeczywiste lub podejrzewane niezgodne z prawem lub niestosowne korzystanie z Serwisu, bez powiadamiania użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata od Gry Friv za straty związane z taką decyzją lub jej konsekwencje, w tym między innymi z tytułu utraty korzyści, uprawnień lub wirtualnych przedmiotów związanych z użytkowaniem Serwisu przez użytkownika.

3. TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
3.1. Serwis może zawierać treści pochodzące od graczy („Treści tworzone przez użytkowników”), takie jak wiadomości, posty na forum, komentarze z opiniami, zdjęcia lub grafiki. Nie bierzemy aktywnego udziału w tworzeniu ani publikacji takich Treści tworzonych przez użytkowników i nie promujemy ich ani nie gwarantujemy, że nie naruszają praw osób trzecich lub (w inny sposób) nie naruszają prawa. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko. Podczas korzystania z Serwisu użytkownik może napotkać Treści tworzone przez użytkowników, które są obraźliwe, niestosowne lub w inny sposób niezgodne z oczekiwaniami użytkownika. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści tworzonych przez użytkowników dostępnych w związku z Serwisem. Gry Friv nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści tworzone przez użytkowników. Zachęcamy jednak do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących Treści tworzonych przez użytkowników pod adresem [email protected]. Więcej informacji można znaleźć tutaj (gry przeglądarkowe) oraz tutaj (gry mobilne). Możemy przedsięwziąć środki wobec zgłoszonych Treści tworzonych przez użytkowników, jeśli uznamy to za stosowne, wedle własnego uznania.

3.2. Przesyłając dowolne Treści tworzone przez użytkowników, użytkownik udziela Gry Friv niewyłącznej, nieodwołalnej, wieczystej, przenoszalnej, w pełni opłaconej, wolnej od tantiem, światowej licencji (w tym prawa do podlicencjonowania i cesji na rzecz osób trzecich) na używanie, publikowanie, powielanie, rozprowadzanie i modyfikowanie tych Treści tworzonych przez użytkowników lub ich części, tworzenie dzieł pochodnych w oparciu o nie oraz wykorzystywanie ich w dowolny inny sposób, za pośrednictwem wszelkich środków przekazu znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik niniejszym zrzeka się osobistych praw autorskich, praw do wizerunku lub praw do prywatności odnośnie do takich Treści tworzonych przez użytkowników.

3.3. Bez uszczerbku dla punktu 3 ust. 2 użytkownik zachowuje przysługujące mu prawo własności do Treści tworzonych przez użytkowników. Zastrzegamy prawo do monitorowania wszelkich Treści tworzonych przez użytkowników i czynności użytkownika związanych z Serwisem, nie jesteśmy jednak w stanie monitorować lub kontrolować wszelkich Treści tworzonych przez użytkowników ani ku temu nie dążymy. Mamy prawo, ale nie obowiązek, do edycji, odmowy publikacji lub usunięcia wszelkich Treści tworzonych przez użytkowników opublikowanych w Serwisie wedle własnego uznania, z dowolnej przyczyny i w dowolnej chwili.

3.4. Przesyłając Treści tworzone przez użytkowników do Serwisu, użytkownik:

przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że każdy użytkownik Serwisu może uzyskać dostęp do takich Treści tworzonych przez użytkowników, a Gry Friv nie sprawuje kontroli nad takimi informacjami ani sposobem ich wykorzystania przez użytkowników;
gwarantuje, że jest uprawniony do przesłania tych treści i udzielenia Gry Friv licencji wspomnianej w punkcie 3 ust. 2, a treści te nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej, ani nie naruszają obowiązujących przepisów. Użytkownik zabezpiecza Gry Friv przed odpowiedzialnością z tytułu roszczeń jakichkolwiek osób trzecich (w tym dowolnych organów) oraz powiązanych kosztów i odszkodowań z tego tytułu.
3.5. Na pierwsze żądanie użytkownik ma obowiązek współpracować ze Gry Friv w zakresie śledztwa w sprawie Treści tworzonych przez użytkowników (pochodzących od użytkownika bądź innego gracza) lub innych działań w Serwisie, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawo, stanowią oszustwo lub są niestosowne. Użytkownik zabezpiecza spółkę Gry Friv, jej członków kadry kierowniczej, dyrektorów, agentów, podmioty zależne, spółki joint venture i pracowników przed odpowiedzialnością z tytułu jakichkolwiek roszczeń, powiązanych kosztów i odszkodowań wynikających ze sporów z użytkownikami Serwisu lub innymi osobami trzecimi, zaistniałymi w Serwisie lub w związku z nim bądź w dowolny sposób z nimi związanych.

4. REKLAMY I TREŚCI OSÓB TRZECICH
4.1. Dostarczając użytkownikowi gry w Serwisie, możemy wyświetlać reklamy przed grą, w obrębie gry, po niej lub w jej otoczeniu. Wszelkie transakcje zawarte między użytkownikiem a reklamodawcami za pośrednictwem naszego Serwisu odbywają się między użytkownikiem a reklamodawcą i podlegają dodatkowym warunkom danego reklamodawcy (jeżeli istnieją). Gry Friv nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub roszczenia użytkownika wobec reklamodawcy.

4.2. Serwis może zawierać łącza do witryn osób trzecich, w tym łącza podane w wynikach automatycznego wyszukiwania. Istnienie takich łączy nie oznacza, że promujemy te witryny lub usługi osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub inne materiały zawarte w tych witrynach osób trzecich.

5. ZACHOWANIE W SERWISIE
5.1. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie do celów zgodnych z prawem, prywatnych i niekomercyjnych. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści są dostępne do pobrania, można je pobrać tylko do użytku osobistego i zabrania się ich dalszego powielania lub dystrybucji. Pobieranie jakichkolwiek treści podlega towarzyszącym im zasadom.

5.2. Użytkownikowi nie wolno:

wykonywać czynności uznanych przez Gry Friv za niezgodne z duchem lub przeznaczeniem Serwisu;
dopuszczać się oszustw, wykorzystywać błędów, używać oprogramowania do automatyzacji, botów, haków, modyfikacji lub jakiegokolwiek niedozwolonego oprogramowania osób trzecich przeznaczonego do modyfikowania lub zakłócenia działania Serwisu;
używać Serwisu w sposób wykraczający poza udzielone użytkownikowi uprawnienia;
używać Serwisu na potrzeby wydobywania danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych w zakresie treści, a także zagnieżdżać dowolnej części Serwisu w ramce;
powielać, kopiować, dostosowywać, wyświetlać, modyfikować, tłumaczyć, portować, publikować, (pod)licencjonować, przenosić lub w inny sposób rozprowadzać lub wykorzystywać treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody na piśmie od Gry Friv;
poddawać inżynierii odwrotnej, dekompilować, rozkładać na części pierwsze, odszyfrowywać lub w inny sposób próbować odtwarzać kodu źródłowego oprogramowania lub innej własności intelektualnej wykorzystywanych do prowadzenia Serwisu ani próbować uzyskiwać z Serwisu informacje metodą, która nie została wyraźnie zatwierdzona przez Gry Friv;
oferować jakichkolwiek form reklam lub promocji na łamach Serwisu bez uprzedniej zgody na piśmie od Gry Friv;
przekazywać fałszywych danych osobowych bądź informacji, treści lub materiałów w imieniu osób trzecich bez ich zgody;
wysyłać za pośrednictwem Serwisu, bezpośrednio lub pośrednio, niechcianych wiadomości masowych (w tym wiadomości e-mail i wiadomości błyskawicznych);
używać Serwisu w sposób, który może narazić na uszczerbek, wyłączyć lub przeciążyć nasze serwery lub sieci;
zakłócać użytkowania Serwisu przez dowolne osoby trzecie; oraz
omijać jakichkolwiek mechanizmów Serwisu zapobiegających nieupoważnionemu powielaniu lub dystrybucji zawartych w nim treści.
5.3. Użytkownikowi nie wolno przesyłać za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek informacji, treści, materiałów lub wykonywać innych czynności, które:

naruszają prawa innych, w tym między innymi prawa patentowe, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawa do wizerunku lub inne prawa wynikające z własności;
są niezgodne z prawem, znieważające, stanowią groźbę, formę prześladowania, oszustwo, zniesławienie, delikt, wprowadzają w błąd, naruszają prywatność innych osób, zawierają erotyczne lub drastyczne opisy czynności seksualnych lub mają pornograficzny charakter;
nękają, poniżają lub zastraszają osobę lub grupę osób na tle religii, płci, orientacji seksualnej, rasy, narodowości, wieku lub niepełnosprawności;
mają na celu podszycie się pod inną osobę, firmę lub podmiot, w tym spółkę Gry Friv lub jej pracowników i agentów;
zawierają wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub programy, które zakłócają, niszczą lub ograniczają działanie oprogramowania lub sprzętu bądź urządzeń telekomunikacyjnych lub w inny sposób umożliwiają nieupoważnione użytkowanie komputera lub sieci komputerowej;
promują zachowania, które stanowiłyby przestępstwo lub prowadziły do powstania odpowiedzialności cywilnej; lub
w inny sposób naruszają niniejsze Warunki korzystania z Serwisu, wytyczne lub inne zasady opublikowane na łamach Serwisu.

Gry Friv zastrzega sobie prawo do określenia, jakie zachowanie uznaje za naruszające Warunki korzystania z Serwisu lub niezgodne z celem lub duchem niniejszych Warunków korzystania z serwisu. Gry Friv zastrzega sobie prawo do podjęcia działania w wyniku takiego naruszenia, które może obejmować usunięcie Konta użytkownika i zakazanie mu korzystania z części lub całości Serwisu.

6. WIRTUALNE PRZEDMIOTY I ZAKUPY W GRZE
6.1. W niektórych grach dostępnych w Serwisie użytkownik może wykupić ograniczoną, osobistą, nieprzenoszalną, niepodlegającą podlicencjonowaniu, odwoływalną licencję na wirtualne przedmioty (takie jak wirtualne elementy gry lub wirtualne monety), postępy w grze lub subskrypcję umożliwiającą korzystanie z gry lub jej pobranie (zwane dalej „Płatnymi usługami”), pod warunkiem, że ma zarejestrowane Konto w Serwisie. Wirtualne przedmioty można kupić wyłącznie od nas lub autoryzowanych partnerów za pośrednictwem Serwisu. Zabrania się kupowania ich innymi metodami. Gry Friv ma prawo w dowolnej chwili i bez powiadamiania regulować, kontrolować, modyfikować, usuwać lub zmieniać ceny wirtualnych przedmiotów i/lub usług oraz nimi zarządzać. W przypadku realizacji takich praw Gry Friv nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika lub osoby trzeciej. Przenoszenie wirtualnych przedmiotów jest zabronione, chyba że w Serwisie wyraźnie na nie zezwolono. O ile w Serwisie nie zezwolono wyraźnie na takie działania, użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać, realizować ani w jakikolwiek sposób przekazywać wirtualnych przedmiotów dowolnym osobom lub podmiotom, w tym między innymi Gry Friv, innym użytkownikom lub osobom trzecim.
Wszelkie zakupy dokonane za pośrednictwem Serwisu wymagają zawarcia przez użytkownika ze Gry Friv lub stosownym Dostawcą usług płatniczych (Payment Service Provider, „PSP”) umowy dotyczącej realizacji płatności (na ekranie płatności zostanie podany PSP, z którym użytkownik zawiera transakcję). Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za wszelkie płatności realizowane w Serwisie przez osobę niepełnoletnią za pośrednictwem karty kredytowej lub innych form płatności (np. Telefonu, widomości tekstowej lub serwisu PayPal).

6.1.1. Jeśli umowę zawarto z PSP, Gry Friv nigdy nie będzie ponosić odpowiedzialności za komunikację między użytkownikiem a PSP, a wszelkie informacje przekazane przez użytkownika do PSP będą podlegać wyłącznie zasadom ochrony prywatności i/lub innym warunkom tego PSP. Niektórzy PSP umożliwiają realizację powtarzalnych płatności za uprzednią zgodą użytkownika, a użytkownik wyraża zgodę na wszelkie warunki dotyczące takich powtarzalnych płatności określone przez danego PSP. W celu uniknięcia wątpliwości Gry Friv nie jest ani nie będzie stroną umowy zawartej przez użytkownika z PSP. Korzystając z usług PSP do realizacji płatności w Serwisie, użytkownik zabezpiecza Gry Friv przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich podlegających odzyskaniu płatności lub innych roszczeń, które PSP może wnieść w wyniku niedokonanej płatności. W przypadku płatności kartą kredytową użytkownik może użyć opcji płatności jednym kliknięciem, jeżeli dostawca karty kredytowej oferuje taką opcję. Aktywując tę opcję i używając jej, użytkownik wyraża zgodę na wszelkie określone przez dostawcę usług płatniczych i dostawcę karty kredytowej warunki dotyczące korzystania z takiej opcji. Gry Friv nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tego typu opcji płatności.

6.1.2. Wszelkie informacje otrzymane przez nas od użytkownika w kontekście płatności i świadczenia usług w Serwisie podlegają stosownym zasadom ochrony prywatności Gry Friv. Użytkownik zgadza się opłacić wszelkie obowiązujące podatki i koszty związane z jego Kontem lub użytkowaniem przez dowolną osobę Konta zarejestrowanego przez użytkownika.

6.2. W przypadku wykupienia Płatnych usług za pośrednictwem Serwisu użytkownik nie ma prawa do anulowania zakupu i zwrotu płatności, gdyż korzystanie z usług zaczyna się w momencie ich dostarczenia, niezależnie od tego, kiedy użytkownik po raz pierwszy użyje wirtualnych przedmiotów w grze.

6.3. Spółka Gry Friv i/lub jej licencjodawcy mają prawo w dowolnej chwili i bez powiadamiania użytkownika regulować, kontrolować, modyfikować lub wycofać Płatne usługi. W takim przypadku spółka Friv i/lub jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika lub dowolnej osoby trzeciej.

6.4. Po uiszczeniu płatności za Płatną usługę za pośrednictwem Serwisu użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy. Gry Friv zastrzega prawo do anulowania lub usunięcia całości lub części (salda) Płatnych usług zakupionych przez użytkownika w Serwisie, jeśli:

użytkownik nie korzystał z Konta przez 180 kolejnych dni, jak wspomniano w punkcie 2 ust. 4 powyżej;
nie oferujemy już treści lub Serwisu, których dotyczą Płatne usługi (saldo Płatnych usług), z zastrzeżeniem uprzedniego powiadomienia o tym fakcie przez Gry Friv;
użytkownik nie przestrzega Warunków korzystania z Serwisu.

Użytkownikowi nie przysługuje w tym przypadku prawo do zwrotu pieniędzy ani inna rekompensata z tytułu niezużytych Płatnych usług.


Jeśli Płatna usługa stanie się niedostępna po transakcji, ale przed pobraniem zawartości, użytkownikowi przysługuje jedynie środek naprawczy w postaci zwrotu ceny uiszczonej za niedostępny wirtualny produkt. Jeśli problemy techniczne uniemożliwią lub nadmiernie opóźnią dostawę wirtualnego produktu, użytkownikowi przysługuje wyłącznie środek naprawczy w postaci zastępczego produktu lub zwrotu zapłaconej ceny, wedle uznania Gry Friv.


Przyjmujemy zwroty produktów, które nie są wirtualnymi produktami (na przykład wirtualne przedmioty, subskrypcje i postępy w grze uznaje się za wirtualne produkty), zakupionych za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem, że produkty zostaną zwrócone wraz z opakowaniem w pierwotnym stanie w ciągu trzydziestu (30) dni od ich wysłania do użytkownika. Do wysłanych fizycznych produktów dołączamy formularz zwrotu, który należy dołączyć do wszelkich odsyłanych produktów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za wirtualne produkty, a produkty te nie podlegają zwrotowi, chyba że Gry Friv wyrazi na to zgodę wedle własnego uznania.

7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WŁASNOŚCI
7.1. Serwis zawiera różne treści, znaki, dane, dzieła i materiały należące do Gry Friv i osób trzecich (zwane dalej łącznie „Treściami”), w tym między innymi: logo, znaki towarowe, wygląd i sposób działania, znaki handlowe, oprogramowanie, gry, układy, informacje, teksty, dane, muzyka, filmy, obrazy, skrypty, projekty, grafiki, ikony przycisków, instrukcje i ilustracje.


O ile nie określono inaczej na piśmie, spółka Gry Friv lub jej licencjodawcy są właścicielami wszelkich Treści, sprawują nad nimi kontrolę lub udostępniają je na podstawie licencji.  Wszelkie Treści podlegają prawom autorskim i/lub innym przepisom dotyczącym praw własności intelektualnej, które chronią je przed nieupoważnionym użytkowaniem. Zabrania się wykorzystywania znaków towarowych, logo i projektów bez wyraźnej zgody na piśmie Gry Friv. Użytkownik zgadza się nie kopiować, nie rozpowszechniać, nie publikować ani nie wykorzystywać Treści w sposób naruszający prawa własności intelektualnej Gry Friv lub innych osób trzecich.


Bez względu na wszelkie postanowienia przeciwne zawarte w niniejszych Warunkach korzystania z Serwisu, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie posiada praw własności ani innych praw wynikających z własności do Konta. Wszelkie prawa do Konta pozostają własnością i obowiązują z korzyścią dla Gry Friv.

7.2 Udostępniamy użytkownikowi Treści do pobrania lub użytkowania. Takie Treści podlegają warunkom towarzyszącej im umowy licencyjnej. Jeśli użytkownikowi nie przedstawiono wraz z Treściami umowy licencyjnej, podlegają one poniższej licencji, która obowiązuje jako uzupełnienie pozostałych postanowień niniejszych Warunków korzystania z Serwisu. Udzielamy użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej licencji na instalację Treści na dowolnym pojedynczym komputerze lub urządzeniu. Treści podlegają prawom autorskim oraz innym przepisom dotyczącym praw własności intelektualnej i stanowią własność spółki Gry Friv lub jej licencjodawców. Użytkownik nie ma prawa do sprzedaży ani dystrybucji Treści. Użytkownik nie może włączyć Treści ani ich części do innego produktu. Użytkownik nie może poddawać oprogramowania inżynierii odwrotnej, dekompilować go, rozkładać na części pierwsze lub wykonywać innych czynności mających na celu odtworzenie kodu źródłowego (chyba że jest to wyraźnie dozwolone na mocy prawa). Użytkownik nie może modyfikować, dostosowywać lub tworzyć dzieł pochodnych na podstawie oprogramowania ani usuwać z niego informacji o prawach własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów i rozporządzeń dotyczących korzystania przez niego z Treści. Użytkownik nie może upoważnić osoby trzeciej do wykonywania czynności zabronionych na mocy niniejszego ustępu ani pomagać jej w tym zakresie. Możemy automatycznie sprawdzać wersję Treści zainstalowaną u użytkownika i aktualizować ją w celu doskonalenia jej wydajności i funkcji. Jeśli użytkownik wyłączy Treści podczas automatycznej aktualizacji lub w inny sposób zakłóci proces instalacji aktualizacji, Treści mogą ulec uszkodzeniu i/lub przestać działać.

7.3 Serwis nieustannie się rozwija. Gry Friv może poprosić użytkownika o zaakceptowanie aktualizacji Treści i Serwisu. Takie aktualizacje mogą być instalowane po uprzedzeni użytkownika lub bez uprzedzenia.

8. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
8.1 Oferujemy Serwis w stanie, w jakim jest, ze wszelkimi wadami i w miarę dostępności. Ani spółka Gry Friv, ani jej licencjodawcy nie udzielają wyraźnych gwarancji dotyczących Serwisu. Gry Friv nie ma obowiązku zapewniać jakiegokolwiek wsparcia. W zakresie dozwolonym przez prawo spółka Gry Friv i jej dostawcy wyłączają domniemane gwarancje w zakresie przydatności handlowej, zadowalającej jakości, dokładności, terminowości, przydatności do określonego celu i zgodności z przepisami. Nie gwarantujemy, że Serwis spełnia wymogi użytkownika oraz jest wolny od błędów i przerw w działaniu, niezawodny i dostępny o każdej porze. Nie gwarantujemy, że wyniki korzystania z Serwisu (w tym wszelkich usług wsparcia) będą skuteczne, niezawodne lub dokładne bądź spełnią wymogi użytkownika. Nie gwarantujemy, że użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do Serwisu lub korzystać z niego (bezpośrednio lub poprzez sieci osób trzecich) w pożądanych terminach lub lokalizacjach. Żadne informacje lub porady udzielone w formie ustnej lub pisemnej przez przedstawiciela Gry Friv nie stanowią gwarancji. Możemy wstrzymać lub zmienić dowolną usługę lub funkcję Serwisu w dowolnej chwili, bez powiadomienia. Na mocy lokalnych przepisów użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa konsumenckie, których niniejsza umowa nie może zmienić, a Friv zobowiązuje się ich przestrzegać.

8.2. W przypadku dowolnego sporu z nami z jedynym środkiem naprawczym, jaki przysługuje użytkownikowi, jest zaprzestanie korzystania z Serwisu. Nasza odpowiedzialność (lub odpowiedzialność spółki macierzystej bądź naszych dostawców) z tytułu wszelkich roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu w żadnym wypadku nie przekroczy łącznej kwoty płatności uiszczonych przez użytkownika na rzecz Gry Friv w okresie sześciu (6) miesięcy bezpośrednio poprzedzających zdarzenie będące przyczyną sporu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli nie uiścił w tym okresie żadnych płatności na rzecz Gry Friv, jedynym środkiem naprawczym (a zarazem wyłączną odpowiedzialnością Gry Friv) przysługującym mu w przypadku dowolnego sporu ze Gry Friv jest zaprzestanie korzystania z Serwisu i wyłączenie Konta. Jeśli takie środki naprawcze zostaną uznane za niewystarczające na mocy obowiązującego prawa, odpowiedzialność Gry Friv będzie ograniczona do kwoty 500 euro lub minimalnej kwoty wymaganej na mocy prawa, zależnie od tego, która jest mniejsza. Gry Friv, JEJ SPÓŁKI STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, PODLEGAJĄCYCH SANKCJI LUB INNYCH SZKÓD PODOBNEGO RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU UTRACONYCH PRZYCHODÓW, UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRACONYCH DANYCH LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BĄDŹ INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH (NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU KWALIFIKACJI TAKICH STRAT) WYNIKAJĄCYCH Z WYŚWIETLANIA I UŻYTKOWANIA SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO PRAW NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU LUB DOWOLNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH DODATKOWYCH WARUNKÓW BĄDŹ ZWIĄZANYCH Z POWYŻSZYM, NA PODSTAWIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UMÓW, DELIKTU LUB INNYCH PRZEPISÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SPÓŁKA Gry Friv ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. Ponieważ niektóre kraje, stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich krajach, stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność (i odpowiedzialność naszej spółki macierzystej oraz dostawców) będzie ograniczona do zakresu dozwolonego przez prawo.

8.3. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących stosowności lub dostępności Serwisu poza Holandią. Jeśli użytkownik zdecyduje się odwiedzić Serwis z lokalizacji poza Holandią, czyni to z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów.


Powyższe postanowienie nie ma wpływu na ograniczenia odpowiedzialności i zabezpieczenia określone w pozostałych częściach niniejszych Warunków korzystania z Serwisu.

8.4. Jeśli według użytkownika dowolne jego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej („Prawo własności intelektualnej”) są naruszane przez Serwis lub na jego łamach, powinien niezwłocznie nas o tym powiadomić, przesyłając:

elektroniczny lub fizyczny podpis właściciela Prawa własności intelektualnej lub jego umocowanego przedstawiciela;
opis Prawa własności intelektualnej, które według użytkownika zostało naruszone, oraz opis naruszenia;
lokalizację oryginału lub zatwierdzonej kopii dzieła objętego prawem autorskim, na przykład adres URL witryny, w której dzieło jest opublikowane, lub tytuł książki, w której zostało opublikowane, lub, w przypadku zarejestrowanej marki, wyciąg z rejestru stanowiący dowód rejestracji;
jeśli użytkownik nie jest właścicielem Prawa własności intelektualnej, kopię udzielonej mu licencji na użytkowanie i chronienie tego Prawa własności intelektualnej;
adres URL lub inną szczegółową lokalizację w tej witrynie, w której znajduje się materiał stanowiący według użytkownika naruszenie (informacja musi być na tyle szczegółowa, aby umożliwić nam zlokalizowanie danego materiału);
imię i nazwisko oraz pełne dane kontaktowe użytkownika;
oświadczenie, w którym użytkownik oznajmia, że w dobrej wierze uważa, iż użytkowanie będące przedmiotem sporu nie jest dozwolone na mocy zgody właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawa.
9. ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z wyjątkiem pełnego zakresu odpowiedzialności i obowiązków użytkownika w zakresie zabezpieczania przed odpowiedzialnością określonych w niniejszej Umowie i bez uszczerbku dla nich, Gry Friv nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski ani jakiekolwiek szkody szczególne, przypadkowe, pośrednie, wtórne lub podlegające sankcji wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane.


Na nasz wniosek użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczyć nas oraz naszą spółkę macierzystą i inne spółki stowarzyszone, a także ich pracowników, wykonawców, członków kadry kierowniczej, członków zarządu i agentów, przed wszelką odpowiedzialnością, wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym z tytułu honorarium prawników, wynikającymi z użytkowania lub nieprawidłowego użytkowania Serwisu przez użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt, do samodzielnej obrony i sprawowania wyłącznej kontroli w dowolnych sprawach objętych obowiązkiem użytkownika w zakresie zabezpieczenia nas przed odpowiedzialnością. W takim przypadku użytkownik zobowiązuje się współpracować z nami w zakresie dochodzenia wszelkich dostępnych form obrony.

10. POSTANOWIENIA RÓŻNE
10.1. Niniejsza umowa oraz wszelkie uzupełniające ją warunki, zasady i wytyczne opublikowane w Serwisie stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a Gry Friv i zastępują wszelkie poprzednie porozumienia zawarte w formie pisemnej lub ustnej. Jeśli dowolna część niniejszych Warunków korzystania z Serwisu zostanie uznana za pozbawioną mocy lub niewykonalną, będzie ona interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem w sposób najlepiej odzwierciedlający pierwotne zamiary stron, a pozostałe części utrzymają pełną moc.

10.2. Użytkownik zgadza się, że możemy wysyłać mu powiadomienia, umowy lub inne informacje dotyczące Serwisu w formie elektronicznej. Jeśli użytkownik nie zgadza się otrzymywać powiadomień w formie elektronicznej, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i/lub usunąć Serwis ze swojego komputera lub urządzenia.

10.3. Możemy zmienić Warunki korzystania z Serwisu, o czym powiadomimy za pośrednictwem Serwisu. Aktualną wersję Warunków można wyświetlić w dowolnej chwili za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać Warunki korzystania z Serwisu pod kątem zmian. Kontynuując korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian w Warunkach korzystania z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na nowe warunki.

10.4. Niniejsze Warunki korzystania z Serwisu podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie roszczenia lub spory powstałe w związku z niniejszymi warunkami lub korzystaniem z Serwisu będą rozpatrywane przez właściwy sąd w Amsterdamie w Holandii, chyba że uzgodniono inaczej ze Gry Friv i/lub obowiązujące prawo konsumenckie przewiduje inną formę rozwiązywania sporów. W przypadku powstania sporu między użytkownikiem a Gry Friv radzimy w pierwszej kolejności skontaktować się bezpośrednio z nami w celu znalezienia rozwiązania. Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem [email protected].

10.5. Spółka Gry Friv nie ponosi na mocy niniejszych Warunków odpowiedzialności z tytułu wstrzymania, przerwy lub opóźnienia w realizacji swoich obowiązków z przyczyn będących poza jej kontrolą, w tym między innymi: trzęsienia ziemi, powodzi lub innych klęsk żywiołowych, działania siły wyższej, sporów pracowniczych, zamieszek, wojen (niezależnie od tego, czy zostały oficjalnie wypowiedziane) lub braku dostępu do wystarczających zasobów, środków transportu lub innych towarów lub usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej bądź jakichkolwiek zmian lub uchwalenia przepisów, rozporządzeń, wyroków lub orzeczeń (każde z tych zdarzeń jest nazywane dalej „Zdarzeniem siły wyższej”).

10.6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawa udzielone i zobowiązania przedsięwzięte na mocy niniejszych Warunków korzystania z Serwisu wobec Gry Friv są niepowtarzalne i niezastąpione, a ich utrata narazi Gry Friv na nieodwracalne szkody, których nie można naprawić wyłącznie na drodze odszkodowania pieniężnego, dlatego w przypadku dowolnego naruszenia lub podejrzenia naruszenia przez użytkownika Gry Friv będzie przysługiwać zabezpieczenie roszczeń na drodze zakazu lub nakazu sądowego bądź inne zadośćuczynienie na zasadzie słuszności (bez obowiązku złożenia poręczenia lub udowodnienia należności odszkodowania).
Użytkownik nieodwracalnie zrzeka się prawa do dociekania zabezpieczenia roszczeń na drodze zakazu lub nakazu sądowego lub innego zadośćuczynienia na zasadzie słuszności lub do powstrzymania lub ograniczenia działania Serwisu lub jakichkolwiek gier Friv, wykorzystywania materiałów reklamowych lub innych wydanych w związku z powyższym lub wykorzystywania Serwisu albo dowolnych treści lub innych materiałów używanych lub wyświetlanych za pośrednictwem Serwisu oraz zgadza się ograniczyć swoje roszczenia do roszczeń o odszkodowanie pieniężne.
Masz pytanie dotyczące FRIV?

Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie! 🤗

Wyślij nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe: [email protected]
×
© Copyright 2010 - 2024 GryFriv5.com

AboutPolityka prywatnościWarunki korzystania